Navigation

Categories


Vi specialiserar oss inom avancerad trädfällning och har flera års erfarenhet inom området. Vi jobbar primärt inom Stockholms län.
Ni hittar oss även på Stockholms tak och fasader under våra rope access uppdrag.
Det innebär att vi hjälper er med alla former av reparationer och installationer där det är oåtkomligt med traditionella medel.
Under vintern jobbar vi med säkerhet genom att rensa tak från snö och is.