Stubbfräsning


Vi erbjuder stubbfräsning av oönskade stubbar! Precis som det låter fräser man ned stubben till under marknivå så hålet sedan kan fyllas av jord och täckas över. Under jorden förmultnar den sedan på ett naturligt sätt och sågspånen kan användas för kompost.

Priset för stubbfräs varierar beroende på diametern på stubben och antalet som ska fräsas.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!